Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 45, Πάτρα 262 21

Υπηρεσίες Κέντρου λήψης και επεξεργασίας σημάτων & Εικόνας


Διαθέτει συστήματα λήψης και ανάληψης σημάτων συναγερμού και εικόνας, με σύγχρονο  Κέντρικό Σταθμό ο οποίος εχει  φυσικά τη δυνατότητα επίβλεψης των εγκαταστάσεων του πελάτη μέσα από τις κάμερες και τα σύγχρονα συστήματα μετάδοσης εικόνας.

Ο συναγερμός στον προστατευόμενο χώρο είναι σιωπηρός (δίνεται σε επείγουσα ανάγκη προσωπικής απειλής, με το πάτημα ενός κουμπιού ή εφόσον παραβιαστεί ένας χώρος με ειδική ένδειξη).

Η εταιρεία μας αστραπιαία ενημερώνει την Αστυνομία. Εφόσον το σήμα αφορά πυρκαγιά ή άλλη αιτία εκτός προσωπικής απειλής, ειδοποιούνται οι ανάλογες υπηρεσίες και τεχνικοί. Η τυχόν επικοινωνία από τους χειριστές του κουμπιού με το κέντρο μας, γίνεται με κωδικούς αριθμούς οι οποίοι αλλάζουν σε συχνά χρονικά διαστήματα.

Η περιοδική συντήρηση των συστημάτων συναγερμού στις εγκαταστάσεις των πελατών, πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς μας.

Λίαν συντόμως εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων που μεταφέρονται από τις εγκαταστάσεις σας, στο web server της εταιρείας μας, αναθέτοντας την αποθήκευσή τους στον πλέον σύγχρονο και ασφαλέστερο datacenter της χώρας μας.

Μέσω του κέντρου μας, καλείται άμεσα ο πελάτης και ενημερώνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί το χώρο του, αλλά και τα άτομα που επιθυμεί στους αριθμούς που μας έχει δώσει.

Λεπτομερής αναφορά συμβάντος είναι διαθέσιμη(online) στο πελάτη.

Η καρδιά της Guard one security MON. Ι.Κ.Εείναι το 24h Κέντρο Λήψης Σημάτων.

Η πιο προηγμένη τεχνολογία στην υπηρεσία της ασφάλειάς σας. 

 • Servers με ssl certificates , 256 bit κρυπτογράφηση , με  τις τελευταίες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων και εξοπλισμένοι μόνο με Enterprise class hardware.
 • Βάσεις δεδομένων MySQL και ΜSSQL
 • Αυστηρή πολιτική κωδικών με τακτική  αλλαγή τους κάθε τρίμηνο
 • DDOS Attack Protection
 • 24/7 παρακολούθηση πόρων του συστήματος
 • 24/7 uptime χρήση των ποιοτικότερων λύσεων  UPS
 • Παρακολούθηση σημάτων συναγερμού με δέκτες PSTN, ISDN, IP, GSM, GPRS, Wireless.
 • Παρακολούθηση οποιουδήποτε εγκατεστημένου συναγερμού.
 • Λήψη IP on line παρακολούθηση σημάτων ακόμα και  από συμβατά συστήματα  συναγερμού.
 • Άμεση ενημέρωση κινδύνου φύλακα ή κλήση σε βοήθεια μέσω του κουμπιού   SOS.
 • Τηλεφωνικό  κέντρο  Cisco  IP με  FIREWALL  και PoΕ  συσκευές 
 • Racks  με  εφεδρικές  κονσόλες  λήψης  σημάτων   και  δρομολογήσεις  δικτύου
 • GSM κινητής τηλεφωνίας από τρεις παρόχους  (εφεδρικές σε περίπτωση διακοπής τις σταθερής τηλεφωνίας) για αδιάλειπτη λειτουργία.
 • Σύστημα  αδιάλειπτης  παροχής  ενέργειας  UPS 9KVA και  ηλεκτροπαραγωγό  ζεύγος 7,5 KVA
 • Σύστημα  που  επιτρέπει  σε  περίπτωση  αστοχίας  hardware  η  software  αυτόματη          μετάπτωση
 • Μετάδοση  εικόνας
 • Εφεδρικό δορυφορικό  ιντερνετ  για  αδιάλειπτη  επικοινωνία.

Υπηρεσίες Κέντρου λήψης και επεξεργασίας σημάτων

 • Σήμα  διάρρηξης  από  τον  συγκεκριμένο  χώρο  καθώς  και ένδειξη του τμήματος  του  ασφαλιζομένου  χώρου  που παραβιάστηκε
 • Οπλισμός  και  αφοπλισμός  του  συστήματος , από  ποιον  χειριστή  και  τι  ώρα  έγινε
 • Παρακολούθηση καθυστέρησης όπλισης  και  επιτήρηση ωραρίου
 • Σήμα  προσωπικής  απειλής . (ΠΑΝΙΚΟΣ)
 • Σήμα  ιατρικής  βοήθειας .
 • Σήμα  πυρανίχνευσης .
 • Έλεγχος  διακοπής  ρεύματος  220 V  και  επαναφορά – αποκατάσταση  και  τι  ώρα  έγινε .
 • Καθυστέρηση επαναφοράς   ρεύματος
 • Αποφόρτιση  ή αποσύνδεση  μπαταρίας του συναγερμού  και  επαναφορά – αποκατάσταση  και  τι  ώρα  έγινε .
 • Κωδικός  ασφαλείας  για  αναγνώριση  από  τον  κεντρικό  σταθμό  λήψης  σημάτων .
 • Αφοπλισμός  συναγερμού υπό  απειλή . (ΕΝΕΔΡΑ)
 • Μηνιαία  κατάσταση  σημάτων  για  την  πορεία  λειτουργίας  του  συστήματος . ( Η κατάσταση  δίνεται  μόνο  αν  αυτή  συμφωνηθεί  )
 • TEST συστήματος . Τακτικά test  για τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος.
 • Άμεση  on line παρακολούθηση μέσω ίντερνετ   σημάτων  και λειτουργίας  συναγερμού
 • Άμεση  on line παρακολούθηση της θέσης του φύλακα
 • Οn line παρακολούθηση  κατάστασης του φύλακα.
 • Άμεση ενημέρωση κινδύνου φύλακα ή κλήση σε βοήθεια μέσω του κουμπιού   SOS.
 • Υπηρεσία άμεσης επέμβασης σε περίπτωση διάρρηξης με επανδρωμένο  όχημα που αποστέλλεται στο χώρο παραβίασης  με ειδικά εκπαιδευμένο  προσωπικό.
 • Πλήρως εξοπλισμένα αυτοκίνητα, τα οποία συνδέονται με το κέντρο ελέγχου για να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης οχημάτων με GPS.
 • Σύνδεση με σύστημα εποπτείας και ειδοποίηση μέσω καμερών.
 • Αυτόματη καταγραφή του χώρου μέσω καμερών όταν ληφθεί σήμα διάρρηξης.
 • Ωράρια λειτουργίας επιχειρήσεων, επιτήρηση, παρακολούθηση για παραβιάσεις του ωραρίου λειτουργίας  επιχειρήσεων ,είσοδο χρηστών σε μη εργάσιμες ώρες, καθυστέρηση όπλισης του συστήματος.
 • Δυνατότητα οπλισμού του συστήματος συναγερμού από το κέντρο λήψης σημάτων σε περίπτωση ανάγκης ή σε μόνιμη βάση
 • Άμεση επέμβαση από αυτοκίνητο της εταιρίας, σε περίπτωση συναγερμού.
 • Προληπτικές  ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ
Περιπολικό της εταιρίας  περιπολεί σε μη τακτά χρονικά διαστήματα στο χώρο τις ώρες και τις ημέρες που θα ζητηθούν.
 

Και πολλά ακόμα που μπορούν να σχεδιαστούν στο δικό σας πρόγραμμα.

 

 

 

 

 

Copyright © Yiannis Panagiotopoulos