Ενίσχυση Μέτρων Ασφαλείας

 Επιλεγμένο με αυστηρά κριτήρια προσωπικό
 Εκπαίδευση προσωπικού στις ειδικές απαιτήσεις κάθε περίπτωσης
 Εξοπλισμός του προσωπικού μας με άριστα υλικά εκτέλεσης αποστολής
 Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας με την απαραίτητη εκπαίδευση και συντήρηση, όπως:
 Κλειστά κυκλώματα CCTV
 Συστήματα συναγερμού
 Συστήματα περιμετρικής ασφάλειας
 Access Control για εισόδους οχημάτων και ατόμων

Η Guard One Security MON. I.K.E. είναι πελάτης και συνεργάζεται για την εκπλήρωση των στόχων της με τις γνωστότερες εταιρείες που ασχολούνται και ειδικεύονται στην παραγωγή άριστων και υψηλών προδιαγραφών συστημάτων τεχνολογίας, τα οποία είναι κατάλληλα για επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου όπως βιομηχανικές μονάδες, αεροδρόμια, λιμάνια, πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Scroll to Top