Κανονισμός Δεοντολογίας

Τους υπαλλήλους μας τους θεωρούμε συνεργάτες μας και τους στηρίζουμε απόλυτα.

Όμως  ο κώδικας δεοντολογίας που αναφέρεται παρακάτω, τους παρακαλούμε να τον τηρούν επακριβώς.

Η παραβίασή τους θα επιφέρει ποινές από απλή σύσταση έως και απόλυση.

Ιδιαίτερη προσοχή στα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των πολιτών

 • Προσοχή στη συμπεριφορά εντός και εκτός εταιρείας, ιδίως προς τους πελάτες της εταιρείας μας
 • Ευπρεπής και κόσμια εμφάνιση
 • Έγκαιρη προσέλευση στον χώρο εργασίας τους
 • Σωστή, υπεύθυνη και άμεση προφορική ενημέρωση των προσώπων που πρέπει να ενημερωθούν για συμβάν στο χώρο εργασίας
 • Στη συνέχεια η ενημέρωση γίνεται εγγράφως και εφόσον πρόκειται για σοβαρό συμβάν, αμέσως μετά την προφορική ενημέρωση και ΟΧΙ μετά το τέλος της εργασίας
 • Η σωστή τήρηση των απαραίτητων βιβλίων κατά την εκτέλεση εργασίας
 • Η προσεκτική μεταχείριση των μηχανημάτων που χρεώνεται όπως και λοιπών ειδών ένδυσης
 • Η αναίτια και μη έγκαιρη ενημέρωση των υπεύθυνων σε αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία
 • Τήρηση των εντολών της εταιρίας ως προς την εμφάνιση, χωρίς παραποίηση της στολής προσθέτοντας ή αφαιρώντας οτιδήποτε αυθαίρετα
 • Από την καθορισμένη ώρα ανάληψης εργασίας, ο χώρος φύλαξης που του έχει ανατεθεί είναι υπό την ευθύνη του. Κτίριο, πόρτες, παράθυρα, τζάμια σφραγίζονται προς αποφυγή ζημιών και λοιπών καταστάσεων (μόνο τα απαραίτητα φώτα αναμμένα – φυλάκιο καθαρό ) Η χρήση του φυλακίου είναι αυστηρώς προσωπική χωρίς επισκέψεις και άτομα που δεν επιτρέπεται να βρίσκονται σ’ αυτό.
 • Η χρήση του τηλέφωνου του πελάτη, το οποίο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του, γίνεται ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
 • Ο φύλακας κατά τη διάρκεια της εργασίας του δεν ασχολείται με άσχετα προς αυτή θέματα, όπως ανάγνωση εφημερίδας ή έντυπων, ακρόαση ραδιοφώνου ή χρήση laptop/tablet/κινητού.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση οινοπνευματωδών ποτών κατά την διάρκεια της εργασίας και κατά την προσέλευσή του να μην είναι επηρεασμένος από αυτά.
 • Δεν εγκαταλείπει την θέση του ή το δρομολόγιο της περιπολίας του, εκτός εάν έχει λάβει διαφορετική εντολή.
 • Έχει μαζί του όλα τα απαραίτητα εφόδια που προβλέπει ο κανονισμός της εταιρίας μας.
 • Εάν διαπιστωθεί οτιδήποτε αφορά παρέκκλιση ή παρεκτροπή συναδέλφου του από την εκτέλεση των καθηκόντων του, το αναφέρει αμέσως, διαφορετικά θεωρείται συνυπεύθυνος.
 • Ο κανονισμός ασφαλείας που έχει καταρτιστεί μεταξύ του πελάτη στο οποίο ο φύλακας εκτελεί εργασία και της εταιρίας μας, τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια.
Scroll to Top