Κανονισμός Εργασίας

Ο κανονισμός της εργασίας θεωρείται ένας δεύτερος κανονισμός δεοντολογίας, ο οποίος αναμφισβήτητα πρέπει να τηρείται κ αυτός με θρησκευτική ευλάβεια.

 • Προσέρχεται έγκαιρα στον τόπο εργασίας του ( τουλάχιστον 15’ πριν )
 • Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, γενικά είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:
 • Τη φύλαξη του χώρου ευθύνης του
 • Τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο του κτιρίου
 • Τον περιμετρικό έλεγχο του ανοιχτού χώρου
 • Την παραλαβή αλληλογραφίας και δεμάτων, εφόσον αυτά δεν παραλαμβάνονται από το mail room (ειδικό χώρο διακίνησης της αλληλογραφίας με υπαλλήλους του πελάτη)
 • Το χειρισμό και τις λειτουργίες των συστημάτων ασφαλείας, πυρασφάλειας και τις προβλεπόμενες ενέργειες
 • Υλικά εκτέλεσης εργασίας
 • Αλεξίσφαιρο
 • Ρολόι χειρός
 • Σημειωματάριο με στυλό
 • Άδεια εργασίας
 • Εταιρική ταυτότητα
 • Σφυρίχτρα
 • Φακός
 • Ασύρματος
 • Κινητό τηλέφωνο
 • Αντίγραφα αναφορών
 • Βιβλίο συμβάντων
 • Βιβλίο επισκεπτών και οχημάτων
 • Ηλεκτρονικό αναγνώστη έλεγχου παρουσίας
 • Κατάσταση τηλεφώνων ανάγκης
 • Οτιδήποτε άλλο απαιτείται και προβλέπεται για κάποια συγκεκριμένη φύλαξη ή περιπόλια
 • Κατέχουν σε φωτοαντίγραφο εντός του φυλακίου ή του περιπολικού, εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας
 • Εντός του φυλακίου ή του περιπολικού, υπάρχει φάκελος Μόνιμου Ενδιαφέροντος ο οποίος περιλαμβάνει:
 • Τον κανονισμό και τα καθήκοντα φύλαξης όπως έχουν ορισθεί κατόπιν συμβολαίου μεταξύ του πελάτη και της εταιρίας μας
 • Χάρτη της περιοχής
 • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης
 • Τηλέφωνα ανάγκης
 • Ενέργειες που απαιτούνται για ορισμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως: πυρκαγιές, συναγερμοί παραβάσεων, πλημμύρες, εκρήξεις, θεομηνίες, απειλές κ.λπ.
 • Κατάσταση ατόμων με τα τηλέφωνα τους να ειδοποιούνται σε έκτακτη ανάγκη
 • Ειδικές εντολές εκ μέρους του πελάτη
 • Κυρία αποστολή του φύλακα είναι η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων του ΠΕΛΑΤΗ, από παράνομες ενέργειες τρίτων.
 • Η θέση των φυλάκων πρέπει να είναι εμφανής και σε σημείο που να έχει καλή οπτική επαφή τόσο με τον εξωτερικό, όσο και με τον εξωτερικό χώρο ευθύνης του.
 • Παρακολουθεί όλες τις κινήσεις και δραστηριότητες εκτός και πλησίον του χώρου που φυλάει και για οτιδήποτε ύποπτο ενημερώνει τους αρμόδιους του πελάτη και της εταιρίας του.
 • Τηρεί τους κανόνες ασφαλείας που έχουν οριστεί από τον πελάτη και την εταιρία μας σχετικά με τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και τα εισερχόμενα-εξερχόμενα οχήματα
 • Σε περίπτωση κινδύνου διάρρηξης, ληστείας, απειλής ζωής, η Αστυνομία ειδοποιείται ΠΡΩΤΑ από όλους
 • Η πολιτική των ελέγχων διενεργείται συμφώνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του ΠΕΛΑΤΗ και όπως αναγράφεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό Πελάτη και της εταιρίας μας. Το περιεχόμενο του συμφωνητικού γνωρίζουν άριστα οι φύλακες, αλλά ουδέποτε το κοινοποιούν προς τρίτους
 • Απευθύνονται πάντοτε στον πληθυντικό. Είναι ευγενικοί, δεν θίγουν τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των πολιτών, ούτε χρησιμοποιούν μέσα και μεθόδους που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά, βλάβη, ενόχληση σε τρίτους ή που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του ΠΕΛΑΤΗ ή άλλων ανθρώπων.
 • Οι φύλακες έχουν συνήθως υπόψη τους τις περί αμύνης διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (αρθρ. 22 & 25 ) και των περιπτώσεων υπέρβασης αυτής (αρθρ. 23 )
 • Ουδέποτε εγκαταλείπουν τη θέση τους χωρίς την άδεια του Υπεύθυνου του Πελάτη.

Σε περίπτωση αδιαθεσίας ή κωλύματος ανάληψης υπηρεσίας ειδοποιούν εγκαίρως το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας

 • Οι επαφές του φύλακα με το προσωπικό του πελάτη μας θα είναι καθαρά και μόνο υπηρεσιακού χαρακτήρα
 • Προσφέρουν τη συνδρομή τους στο προσωπικό του πελάτη μας εφόσον τους ζητηθεί
 • Οι φύλακες διεκπεραιώνουν και κάποια άλλα καθήκοντα, παράλληλα με αυτά της ασφαλείας εφ’ όσον ζητήσει ο πελάτης και εγκριθούν από την εταιρία μας
 • Από το φυλάκιο θα υπάρχει ωριαία αναφορά των φυλάκων προς το κέντρο της εταιρίας μας, σχετικά με την παρουσία τους σ’ αυτό και για ό,τι άλλο τους ζητηθεί.
 • Οι φύλακες είναι γνώστες και πάντα συμφώνα με τις οδηγίες του ΠΕΛΑΤΗ, των παρακάτω:
 • Τον χειρισμό μηχανολογικού-ηλεκτρολογικού
 • Των βασικών χειρισμών των συστημάτων ασφαλείας (πυρανίχνευση, πυρόσβεση, πυροσβεστήρων, συναγερμών, CCTV, κ.λπ.)
 • Για την διαχείριση κρίσεων ο φύλακας ενεργεί ό,τι αναγράφεται στο ειδικό κεφάλαιο του φακέλου Μονίμου Ενδιαφέροντος ήτοι, πυρκαγιές, πλημμύρες, απειλητικά τηλεφωνήματα, ανεύρεση ή παραλαβή υπόπτου δέματος, έκρηξη από διάφορες αιτίες, ληστείες και ό,τι άλλο προσθέσουν οι υπεύθυνοι και Τεχνικοί του Πελάτη.

 

Scroll to Top