Μελέτες Ασφαλείας & Τρωτότητας

Η  Guard One Security MON. I.K.E.  σας προσφέρει λύσεις στα προβλήματα ασφαλείας που σας απασχολούν. Οι μελέτες μας ενδεικτικά είναι για:

 • Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
 • Αερολιμένες & ασφάλεια πτήσεων
 • Λιμένες & πλοία
 • Εκδηλώσεις (Συνέδρια-Συναυλίες-Συγκεντρώσεις)
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Εταιρείες
 • Πρόσωπα
 • Φύλακες
 • Ξενοδοχεία
 • Οικίες, καταστήματα
 • Διυλιστήρια & Σταθμοί Καυσίμων
 • Νοσοκομεία
 • Εκθέσεις σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους
Scroll to Top