Μεταφορές χρημάτων, κοσμημάτων & πολύτιμων αντικειμένων

Έχουμε τα μέσα- ειδικά και θωρακισμένα αυτοκίνητα, έχουμε το εκπαιδευμένο προσωπικό, έχουμε γενικά την οργάνωση και την εκτέλεση των μεταφορών που σας ενδιαφέρουν.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ

Η Guard one security MON. Ι.Κ.Ε σας προσφέρει λύσεις στα προβλήματα ασφαλείας που σας απασχολούν. Οι μελέτες μας ενδεικτικά είναι για:
 Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
 Αερολιμένες & ασφάλεια πτήσεων
 Λιμένες & πλοία
 Εκδηλώσεις (Συνέδρια-Συναυλίες-Συγκεντρώσεις)
 Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 Εταιρείες
 Πρόσωπα
 Φύλακες
 Ξενοδοχεία
 Οικίες, καταστήματα
 Διυλιστήρια & Σταθμοί Καυσίμων
 Νοσοκομεία
 Εκθέσεις σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους

Scroll to Top