Προδιαγραφές Προσωπικού Φύλαξης

 • Επιλογή

Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στα παρακάτω κριτήρια:

 • Γραπτή αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνέντευξη από τριμελή επιτροπή
 • Χαρακτήρας – όραμα – ιδανικά
 • Προσωπικότητα
 • Ποινικό μητρώο
 • Στρατιωτική υπηρεσία
 • Σπουδές, γνώσεις, πτυχία (τουλάχιστον Απόφοιτοι Λυκείου)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ν. 2518/97
 • Τεστ αντίληψης και αντιδράσεων
 • Άδειες οδήγησης οχήματος και μοτοσυκλέτας
 • Εκπαίδευση

Σε συνεχείς επαναλαμβανόμενες εκπαιδεύσεις, το προσωπικό μας εκπαιδεύεται ως εξής:

 • Τεστ ορθοστασίας
 • Δυνατότητα άρσης βάρους
 • Δυνατότητα τροχάδην (100 μέτρων)
 • Καλή υγιεινή & επαγγελματική εμφάνιση
 • Δίκαιο και σχετική νομοθεσία
 • Γνωρίσματα υπαλλήλου security
 • Αυτοάμυνα – αυτοπροστασία
 • Συμπεριφορά
 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ευθύνες προς τους πελάτες μας
 • Τήρηση απαραιτήτων βιβλίων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του
 • Επικοινωνίες
 • Αντιμετώπιση: βλαβών, ηλεκτρικού ρεύματος, πυρκαγιάς, πλημμύρων, θεομηνιών
 • Εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις του πελάτη
 • Η επιστήμη της ασφάλειας
 • Επιστήμη και security
 • Αρμοδιότητες και security
 • Έλεγχος απόδοσης
 • Καθημερινά από τους αρχιφύλακες και επόπτες
 • Από τις αναφορές τους μετά την εκτέλεση της εργασίας τους
 • Κατά τις συχνές επικοινωνίες μας με τους πελάτες μας
 • Από τις μηνιαίες συγκεντρώσεις του προσωπικού μας και τις συζητήσεις με τους Διευθυντές των Διευθύνσεων

Για την επιλογή/εκπαίδευση και τον έλεγχο απόδοσης υπάρχουν τακτικές – μέθοδοι – προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται από υψηλά επιστημονικά και στρατηγικά επίπεδα, τα οποία είναι μη ανακοινώσιμα.

Scroll to Top