Προστασία Κτιρίων κ.λ.π.

Συνεχώς αυξάνεται η ανάγκη για κάλυψη από επαγγελματίες της ασφάλειας μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων, στον έλεγχο εισόδου-εξόδου επισκεπτών και γενικότερα ατόμων που εξυπηρετούνται στο υπό φύλαξη κτίριο.
Τηλεφωνικά κέντρα, control rooms τα οποία στεγάζουν κάμερες επιτήρησης των χώρων, server,UPS κ.λπ. χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό διαχείρισης ασφαλείας και αυτό το παρέχει με μοναδικό τρόπο η εταιρεία μας.
Είμαστε ειδικοί στη διαχείριση κρίσεων, παρουσίας και λήψης μέτρων με διάφορες αποστολές κατά τις αθλητικές διοργανώσεις (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.λπ.), περιφρούρηση συνεδρίων, συναυλιών, κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμων, βαπτίσεων κ.λπ.)
Σε συνεργασία με τις ειδικές ομάδες ασφάλειας (V.I.P.) και τις τοπικές αρχές ασφαλίζουμε χώρους συγκεντρώσεων, φυλάμε διασταυρώσεις και επίμαχα σημεία, τοποθετούμε προσωπικό σε ταράτσες με ασυρμάτους και κιάλια, ασφαλίζουμε και φρουρούμε πολιτικά γραφεία.
Η φύλαξη των χώρων συγκεντρώσεων, συναυλιών κ.λπ. ως και των εξέδρων και τοποθετούμενων μηχανημάτων, αρχίζει σταδιακά από δύο ημέρες πριν αφού προηγηθεί λεπτομερής έρευνα σε όλο το χώρο και τελειώνει όταν ο χώρος καθαριστεί και παραδοθεί όπως παραλήφθηκε.

Scroll to Top