Συστήματα λήψης σημάτων συναγερμού & Εικόνας,

Η Guard one security MON. Ι.Κ.Ε  Διαθέτει συστήματα λήψης και ανάληψης μηνυμάτων Συναγερμού & Εικόνας, σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο και φυσικά τη δυνατότητα επίβλεψης των εγκαταστάσεων του πελάτη μέσα από τις κάμερες και τα σύγχρονα συστήματα μετάδοσης εικόνας.
Ο συναγερμός στον προστατευόμενο χώρο είναι σιωπηρός (δίνεται σε επείγουσα ανάγκη προσωπικής απειλής, με το πάτημα ενός κουμπιού ή εφόσον παραβιαστεί ένας χώρος με ειδική ένδειξη).
Η εταιρεία μας αστραπιαία ενημερώνει την Αστυνομία. Εφόσον το σήμα αφορά πυρκαγιά ή άλλη αιτία εκτός προσωπικής απειλής, ειδοποιούνται οι ανάλογες υπηρεσίες και τεχνικοί. Η τυχόν επικοινωνία από τους χειριστές του κουμπιού με το κέντρο μας, γίνεται με κωδικούς αριθμούς οι οποίοι αλλάζουν σε συχνά χρονικά διαστήματα.
Η περιοδική συντήρηση των συστημάτων συναγερμού στις εγκαταστάσεις των πελατών, πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς μας.
Λίαν συντόμως εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων που μεταφέρονται από τις εγκαταστάσεις σας, στο web server της εταιρείας μας, αναθέτοντας την αποθήκευσή τους στον πλέον σύγχρονο και ασφαλέστερο datacenter της χώρας μας.
Μέσω του κέντρου μας, καλείται άμεσα ο πελάτης και ενημερώνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί το χώρο του, αλλά και τα άτομα που επιθυμεί στους αριθμούς που μας έχει δώσει.
Λεπτομερής αναφορά συμβάντος είναι διαθέσιμη(online) στο πελάτη.

Scroll to Top